Khóa học lái
Khóa học lái

Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành xin trân trọng gửi lời chào hợp tác và lời chúc thành công nhất tới Quý học viên và đối tác ! Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành sau nhiều năm chuẩn bị cơ sở vật chất đã chính thức đi vào hoạt động ngày 8 tháng 4 năm 2010. Là Trung tâm dạy lái xe có sân thi sát hạch đạt chuẩn đầu tiên tại Hải Dương.

---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Xe môtô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cc đến dưới 175cc.
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau:...
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề hoặc không hành nghề lái xe....
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề lái xe tải

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Ngày đăng: 01:53 24/02/2022
Lượt xem: 1.275
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành
Cơ sở 1: 822 Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã đã diễn ra vào hồi 8h00 ngày 10 tháng 02 năm 2022,tại Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành - Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 


Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 1.033 cổ đông, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 6.107.200 cổ phần, tương đương 76,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

 


Chủ tọa đoàn

1. Ông Phan Quang Tiệp - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Tạ Thanh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ
3. Ông Phạm Văn Tạo
- Phó Giám đốc Tài chính – Đầu tư


Ông Phan Quang Tiệp công bố Chương trình Đại hội và Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 100%.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với số phiếu tán thành là 100%


Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
Một số nội dung chính:

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
Mã chứng khoán : LPT
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 12.000.000 (Mười hai triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiểu mới)
Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

 

Ông Phạm Văn Tạo trình bày Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.
Một số nội dung chính:
Stt Nội dung điều chỉnh Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Phương án điều chỉnh dự kiến
1 Tên dự án Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe mô tô và ô tô phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô để cấp Giấy phép lái xe cho các cá nhân.
3 Sản phẩm cung cấp -   Đào tạo:
+ Hạng A1: 2.500 học viên/năm
+ Hạng B: 4.000 học viên/năm
+ Hạng C: 260 học viên/năm
-   Đào tạo:
+ Hạng A1: 2.500 học viên/năm 
+ Hạng B: 10.000 học viên/năm
+ Hạng C: 1.000 học viên/năm
-  Sát hạch: 
+ Hạng A1: 4.500 học viên/năm
+ Hạng B: 20.000 học viên/năm
+ Hạng C: 2.500 học viên/năm
4 Tổng vốn đầu tư 44.544.000.000 đồng
(Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng), trong đó:
-  Vốn tự có: 8.909.000.000 đồng
-  Vốn vay: 35.635.000.000 đồng
145.505.000.000 đồng
(Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó:
-  Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng
-  Vốn vay: 101.854.000.000 đồng
5 Tiến độ thực hiện dự án Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định chủ trương đầu tư. Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.


Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết như sau:
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
     
Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 10h30 cùng ngày.


 

Bình luận Facebook
Các bài viết khác

Thư chúc tết năm 2024

07/02/2024 805 lượt xem

CABIN MÔ PHỎNG TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG TẠI LẬP PHƯƠNG THÀNH

29/12/2022 1.299 lượt xem
Nhằm đem lại chất lượng đào tạo tốt hơn trong năm 2023, Trung Tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành đã đầu tư lắp đặt Cabin mô phỏng tập lái để phục vụ quý học viên học tập trong năm 2023 sắp tới. Đội ngũ giáo viên tại Trung tâm hiện đang nỗ lực bắt nhịp với sự đổi mới này, quý học viên qua học lý thuyết tại trung tâm có thể trải nghiệm thực tế hệ thống Cabin mô phỏng với nhiều tình huống giao thông trên mọi địa hình khác nhau. Chi tiết

Thank You For Choosing us!

28/12/2022 778 lượt xem
🌼28/12/2022 ngày thi sát hạch cuối cùng của năm 2022 tại Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành và cũng là chặng đường 365 ngày của năm 2022 sắp khép lại, một năm nhiều dấu ấn ghi nhận sự trưởng thành, phát triển của Trung tâm Lập Phương Thành, và của quý học viên, giáo viên,…. đã đồng hành cùng Trung tâm trong thời gian vừa qua. Chi tiết

Tặng quà cho học viên đạt kỳ thi sát hạch năm 2022

09/12/2022 618 lượt xem
Chúc mừng tất cả các học viên đã vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe ngày hôm nay. Các bạn xứng đáng nhận được một chiếc bằng nóng hổi sau 7-10 ngày nữa Chi tiết

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

20/11/2022 390 lượt xem
Nhân dịp 40 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy, cô giáo và xin được trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo đã đến tham gia buổi lễ tri ân của trung tâm Chi tiết

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/11

20/10/2022 428 lượt xem
Thay mặt anh em giáo viên chúc tất cả các cô giáo, học viên nữ một ngày 20/10 tràn ngập niềm vui và tiếng cười !!! 💐💐 Chi tiết

A1- Học lái xe máy tại Lập Phương Thành

05/10/2022 589 lượt xem
CÁC BẠN ƠI !!! Trung tâm đã bắt đầu nhận hồ sơ xe mô tô A1 của tháng 11 rồiiiii Chi tiết

CHÀO MỪNG NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

02/09/2022 291 lượt xem
/9 trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập Chi tiết

Mừng ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04/1975

30/04/2022 1.419 lượt xem
Trung tâm Lập Phương Thành chúc mừng ngày Đại lễ 30 tháng 4, một ngày lịch sử đối với mỗi người dân Việt Nam. Chi tiết

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022 874 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Chi tiết

Thư chúc tết năm 2022 của TGĐ

28/01/2022 822 lượt xem
Kính gửi: Quý đối tác, Cán bộ công nhân viên và các thầy cô của Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành. Chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

12/01/2022 1.023 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Chi tiết

Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2021)

28/07/2021 1.151 lượt xem
Chiều ngày 27/07/2021, Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành đã tổ chức gặp mặt các đồng chí con em, gia đình thương binh liệt sĩ nhằm thành kính tri ân, khắc ghi công lao của những người anh hùng, những người con đã hi sinh cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, hoạt động cũng chính là bài học trực quan về lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ trung tâm Lập Phương Thành gìn giữ, truyền lại cho thế hệ thanh niên kế tục và phát huy. Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông Lập Phương Thành năm 2021

29/04/2021 2.102 lượt xem
Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Lập Phương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Chi tiết

Thư chúc mừng năm mới 2021 Công ty Lập Phương Thành

02/02/2021 1.041 lượt xem
Nhân dịp năm mới 2021, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng gửi tới Quý vị lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chi tiết

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII

15/11/2020 1.202 lượt xem
Để hòa chung với không khí Chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, sáng ngày 14/11/2020, công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị thuộc ngành GTVT Chi tiết

LPT- Cơ sở 4 Thành Đông đi vào hoạt động

15/09/2020 779 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu học của học viên, ban Giám đốc công ty Lập Phương Thành đã lên phương án và đầu tư xây dựng cơ sở thứ 4 tại Hải Dương. Sân Thành Đông cách cơ sở 1 Lập Phương Thành khoảng 6 km, thuận tiện cho quý học viên của trung tâm. Chi tiết

Tiến độ thi công cơ sở 4 Thành Đông

01/07/2020 1.011 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu học và sự tín nhiệm của học viên, Lập Phương Thành đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở thứ 4 tại Đường Vũ Công Đán, Tứ Mình, thành phố Hải Dương. Chi tiết

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

20/11/2019 1.772 lượt xem
Hòa trong không khí cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 20/11/2019 Trung tâm DN&SHLX Lập Phương Thành đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) với sự tham gia của đông đảo tập thể CBNV và các giáo viên của Trung tâm. Chi tiết
Xe máy
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Xe môtô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cc đến dưới 175cc.
Hạng xe B1 (số tự động)
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau:...
Hạng xe B2 (số sàn)
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề hoặc không hành nghề lái xe....
Hạng xe C
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề lái xe tải