Khóa học lái
Khóa học lái

Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành xin trân trọng gửi lời chào hợp tác và lời chúc thành công nhất tới Quý học viên và đối tác ! Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành sau nhiều năm chuẩn bị cơ sở vật chất đã chính thức đi vào hoạt động ngày 8 tháng 4 năm 2010. Là Trung tâm dạy lái xe có sân thi sát hạch đạt chuẩn đầu tiên tại Hải Dương.

---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Xe môtô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cc đến dưới 175cc.
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau:...
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề hoặc không hành nghề lái xe....
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề lái xe tải

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Ngày đăng: 01:53 24/02/2022
Lượt xem: 394
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

Trung Tâm Dạy Nghề Và Sát Hạch Lái Xe Lập Phương Thành
Cơ sở 1: 822 Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã đã diễn ra vào hồi 8h00 ngày 10 tháng 02 năm 2022,tại Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành - Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 


Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 1.033 cổ đông, đại diện cho 8.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 6.107.200 cổ phần, tương đương 76,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

 


Chủ tọa đoàn

1. Ông Phan Quang Tiệp - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Tạ Thanh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ
3. Ông Phạm Văn Tạo
- Phó Giám đốc Tài chính – Đầu tư


Ông Phan Quang Tiệp công bố Chương trình Đại hội và Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 100%.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với số phiếu tán thành là 100%


Bà Tạ Thanh Phương trình bày Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
Một số nội dung chính:

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
Mã chứng khoán : LPT
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 12.000.000 (Mười hai triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiểu mới)
Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

 

Ông Phạm Văn Tạo trình bày Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.
Một số nội dung chính:
Stt Nội dung điều chỉnh Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Phương án điều chỉnh dự kiến
1 Tên dự án Dự án Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2 Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Lập Phương Thành - Cơ sở 2
2 Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe Đầu tư xây dựng sân tập thực hành lái xe mô tô và ô tô phục vụ đào tạo các học viên có nhu cầu về cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô và tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô và ô tô để cấp Giấy phép lái xe cho các cá nhân.
3 Sản phẩm cung cấp -   Đào tạo:
+ Hạng A1: 2.500 học viên/năm
+ Hạng B: 4.000 học viên/năm
+ Hạng C: 260 học viên/năm
-   Đào tạo:
+ Hạng A1: 2.500 học viên/năm 
+ Hạng B: 10.000 học viên/năm
+ Hạng C: 1.000 học viên/năm
-  Sát hạch: 
+ Hạng A1: 4.500 học viên/năm
+ Hạng B: 20.000 học viên/năm
+ Hạng C: 2.500 học viên/năm
4 Tổng vốn đầu tư 44.544.000.000 đồng
(Bốn mươi bốn tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng), trong đó:
-  Vốn tự có: 8.909.000.000 đồng
-  Vốn vay: 35.635.000.000 đồng
145.505.000.000 đồng
(Một trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng), trong đó:
-  Vốn tự có: 43.651.000.000 đồng
-  Vốn vay: 101.854.000.000 đồng
5 Tiến độ thực hiện dự án Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định chủ trương đầu tư. Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày bàn giao đất.


Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết như sau:
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2.
  • Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
     
Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành kết thúc vào 10h30 cùng ngày.


 

Bình luận Facebook
Các bài viết khác

Mừng ngày Giải Phóng Miền Nam 30/04/1975

30/04/2022 177 lượt xem
Trung tâm Lập Phương Thành chúc mừng ngày Đại lễ 30 tháng 4, một ngày lịch sử đối với mỗi người dân Việt Nam. Chi tiết

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022 277 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Chi tiết

Thư chúc tết năm 2022 của TGĐ

28/01/2022 479 lượt xem
Kính gửi: Quý đối tác, Cán bộ công nhân viên và các thầy cô của Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành. Chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

12/01/2022 433 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau: Chi tiết

Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2021)

28/07/2021 588 lượt xem
Chiều ngày 27/07/2021, Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành đã tổ chức gặp mặt các đồng chí con em, gia đình thương binh liệt sĩ nhằm thành kính tri ân, khắc ghi công lao của những người anh hùng, những người con đã hi sinh cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, hoạt động cũng chính là bài học trực quan về lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ trung tâm Lập Phương Thành gìn giữ, truyền lại cho thế hệ thanh niên kế tục và phát huy. Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông Lập Phương Thành năm 2021

29/04/2021 1.079 lượt xem
Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Lập Phương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Chi tiết

Thư chúc mừng năm mới 2021 Công ty Lập Phương Thành

02/02/2021 657 lượt xem
Nhân dịp năm mới 2021, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành trân trọng gửi tới Quý vị lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chi tiết

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XVII

15/11/2020 612 lượt xem
Để hòa chung với không khí Chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, sáng ngày 14/11/2020, công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị thuộc ngành GTVT Chi tiết

LPT- Cơ sở 4 Thành Đông đi vào hoạt động

15/09/2020 145 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu học của học viên, ban Giám đốc công ty Lập Phương Thành đã lên phương án và đầu tư xây dựng cơ sở thứ 4 tại Hải Dương. Sân Thành Đông cách cơ sở 1 Lập Phương Thành khoảng 6 km, thuận tiện cho quý học viên của trung tâm. Chi tiết

Tiến độ thi công cơ sở 4 Thành Đông

01/07/2020 435 lượt xem
Nhằm đáp ứng nhu cầu học và sự tín nhiệm của học viên, Lập Phương Thành đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở thứ 4 tại Đường Vũ Công Đán, Tứ Mình, thành phố Hải Dương. Chi tiết

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

20/11/2019 1.239 lượt xem
Hòa trong không khí cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 20/11/2019 Trung tâm DN&SHLX Lập Phương Thành đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) với sự tham gia của đông đảo tập thể CBNV và các giáo viên của Trung tâm. Chi tiết

Cơ sở 3 Ninh Giang hoàn thiện và đi vào sử dụng.

30/05/2019 128 lượt xem
Cơ sở thứ 3 tại Hải Dương. Sân Ninh Giang có vị trí tại Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Thành Phố Hải Dương, sân đào tạo lái xe với diện tích hơn 1,4 Hecta Chi tiết

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019

21/04/2019 1.367 lượt xem
Với mục đích truyền thông đông đảo tới các bạn học sinh,sinh viên, ĐVTN và toàn thể xã hội về công tác giáo dục nghề nghiệp, nhằm giới thiệu hệ thống và các chương trình đào tạo hạng lái xe của trung tâm, ngày 21/04/2019 Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương và Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức tại trường Cao đẳng Công thương Hải Dương Đây thực sự là một ngày hội có ý nghĩa và sức lan tỏa rộng lớn. Hơn 1500 học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã có mặt tại Trường Cao Đẳng Công Thương Hải Dương, các bạn đã được chia sẻ những kiến thức hữu ích trong việc chọn ngành, chọn nghề tương lai. Chi tiết

TUYÊN TRUYỀN “THANH, THIẾU NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG” TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CẨM GIÀNG.

19/04/2019 1.186 lượt xem
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 19/04 ,trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành phối hợp với trung tâm GDNN và GDTX huyện Cẩm Giàng tổ chức buổi tuyên truyền “ Thanh, thiếu niên với văn hóa giao thông”đầy bổ ích và thiết thực. Chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐINH KỲ...

01/04/2019 2.466 lượt xem
Bộ Y tế và Bộ Giao thông - Vận tải vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe. Theo đó, trách nhiệm của người lái xe, người sử dụng lao động lái xe và của cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người lái xe được quy định như sau: Chi tiết

Hội thi Giáo viên dạy lái xe giỏi tỉnh Hải Dương tại trung tâm Lập Phương Thành.

22/03/2019 1.235 lượt xem
Nhằm thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông 2019, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 19/3, hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi tỉnh Hải Dương đã được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành – TP Hải Dương. Chi tiết

Tiến độ thi công cơ sở 3 Ninh Giang

19/03/2019 108 lượt xem
Sân Ninh Giang có vị trí tại Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, TP Hải Dương, sân đào tạo lái xe với diện tích hơn 1,4 Hecta. Chi tiết

Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 tại Trung tâm DN và SH lái xe Lập Phương Thành.

08/03/2019 1.060 lượt xem
Hoà chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Ban CHCĐ công ty Cổ phần TM & SX Lập Phương Thành, sáng ngày 8/3/2019 tại trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm. Chi tiết

Công ty Cổ phần TM&SX Lập Phương Thành du xuân Kỷ Hợi tại Bái Đính- Tràng An

01/03/2019 1.053 lượt xem
Đi đền – chùa là một trong những nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, nhất là dịp đầu xuân năm mới. Hòa chung không khí hân hoan đón chào năm mới của dân tộc, ngày 21 tháng giêng Xuân Kỷ Hợi, Công ty Cổ phần TM&SX Lập Phương Thành đã có chuyến đi lễ du xuân tại chùa Bái Đính và danh thắng Tràng An nằm ở tỉnh Ninh Bình. Chi tiết

ƯU ĐÃI - Học lái xe cùng cầu thủ Phạm Đức Huy

24/12/2018 2.286 lượt xem
Chắc hẳn mọi người vẫn còn lâng lâng trong men say chiến thắng tại AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Nếu như chức vô địch năm 2008 là sự vui sướng tột độ khi lần đầu Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, thì năm 2018 là sự vỡ òa sau bao năm mòn mỏi chờ đợi và hy vọng. Chi tiết
Xe máy
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Xe môtô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cc đến dưới 175cc.
Hạng xe B1 (số tự động)
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau:...
Hạng xe B2 (số sàn)
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề hoặc không hành nghề lái xe....
Hạng xe C
---------------ĐĂNG KÝ NGAY--------------- Cấp cho người hành nghề lái xe tải